- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > آگهی مزایده ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان شاهین دژ  

تابلوی اعلانات: آگهی مزایده ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان شاهین دژ


 

آگهی مزایده ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان شاهین دژ 

متن

 

تاریخ انقضاء

2019/01/30 
پیوست ها
آگهی مزایده ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان شاهین دژ.pdf    
شرایط فروش ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی دفتر شاهین دژ.pdf    
زمان ایجاد 2019/01/06 09:09 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2019/01/06 09:09 ق.ظ  توسط الهام بایرامی